Ogłoszenie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXV/210/21 z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

RKG.6722.1.2022.AK_.1

image_pdfimage_print