„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Burmistrz Dobiegniewa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.
Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Cel Programu: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów.
Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Budżet Programu:
Na dofinansowanie przedsięwzięć WFOŚiGW przewidział kwotę : 1 000 000, 00 zł.
Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przy czym ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji
A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.​

Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.
Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”.

Wysokość dofinansowania: Dotacja może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do biura nr 209 do dnia 28.06.2024 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 95 74 88 157.

 

image_pdfimage_print