PLAN DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE GMINY DOBIEGNIEW

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Dobiegniew przystąpiła do „akcji jodowej na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu, które rozdysponowane będą dla poszczególnych samorządów. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W gminie Dobiegniew jest wyznaczonych 17 punktów, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, tabletki jodku potasu wydawane będą przez poszczególnych sołtysów naszej Gminy oraz wyznaczonych osób. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Lubuskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Dobiegniew.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa Agencja Atomistyki. W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego obywatela. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Dawkowanie :

– Dorośli i dzieci powyżej 12 lat : 100 mg jodu ( 2 tabletki)

– Dzieci od 3 do 12 lat : 50 mg jodu ( 1 tabletka)

– Dzieci od miesiąca do 3 lat : 25 mg jodu ( ½ tabletki)

– Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc : 12,5 mg jodu ( ¼ tabletki);

– Kobiety w ciąży i karmiące piersią ( każdy wiek) : 100 mg jodu ( 2 tabletki).

(Rekomendacja Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji
i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego).

W załączeniu: 

– broszura informacyjna

– wytypowane punkty dystrybucji w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/mswia/dystrybucja-jodku-potasu—konferencja-z-udzialem-wiceministra-blazeja-pobozego

WYTYPOWANE PUNKTY DYSTRYBUCJI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO.

 

 • Urząd Miejski w Dobiegniewie (ul. Obrońców Pokoju 24)
 • Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego w Dobiegniewie (ul. Staszica 9)
 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie (ul. Gdańska 8)
 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie (ul. Poznańska 5)
 • Świetlica w Chomętowie
 • Świetlica w Głusku
 • Świetlica w Grąsach
 • Sołtys Lubiewka
 • Świetlica w Ługach
 • Obiekt sportowy w Mierzęcinie
 • Świetlica w Osieku
 • Świetlica w Ostrowcu
 • Świetlica w Podleścu
 • Świetlica w Radęcinie
 • Świetlica w Rolewicach
 • Świetlica w Słonowie
 • Świetlica w Słowinie

Broszura_informacyjna