Przebudowy ulic Jednosci i Szkolnej w Dobiegniewie ETAP I