Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Nowy obowiązek ustawowy dla właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych – Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych jest zobowiązany do złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na złożenie deklaracji właściciele i zarządcy będą mieli 12 miesięcy
w przypadku budynków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2021 roku lub 14 dni w przypadku budynków oddanych do użytkowania po 1 lipca 2021 roku. Deklaracje będzie można złożyć elektronicznie przez internet lub na piśmie w formie papierowej w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie (pokój nr 209).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Informator dla zarządców i właścicieli budynków

ZOBACZ

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_
image_pdfimage_print