Spotkanie informacyjne w sprawie wariantów przebiegu obwodnicy Dobiegniewa

Prezentacja proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22 będzie przedmiotem spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Dobiegniewie. Obwodnica jest realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Propozycje przebiegu drogi zostały przedstawione w załączonych pod artykułem materiałach. W ramach udostępnionych materiałów załączony został także formularz wniosku, w którym można przedstawić swoje uwagi oraz ankieta dotycząca zaproponowanych wariantów trasy. Będą one również dostępne w formie papierowej podczas organizowanego spotkania. Wypełnione dokumenty należy wysyłać do dnia 20.10.2021 r.:


ANKIETA

FORMULARZ WNIOSKU

ORIENTACJA