Spotkanie z seniorami

Kolejnym elementem przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału mieszkańców było spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Senior +.

Podczas spotkania została przeprowadzona ankieta połączona z warsztatami malowania toreb literackich.

Informacje, które otrzymaliśmy od Państwa wskażą nam na jakich działaniach powinnyśmy się skupić, aby zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców naszej gminy.

Działania prowadzone są w ramach w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025