MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wykaz stanowisk i danych kontaktowych pracowników Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

WYKAZ STANOWISK PRACY I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
  L.p.   Nazwa stanowiska/referatu   Imię i nazwisko   Nr tel./e-mail  Nr pok.
Kierownictwo Urzędu
  1.   Burmistrz Dobiegniewa   Sylwia Łaźniewska   95-76-11-001
  burmistrz@dobiegniew.pl
 
s.lazniewska@dobiegniew.pl
15
  2.   Sekretarz   Tadeusz Bednarczuk     95-76-11-001
  t.bednarczuk@dobiegniew.pl
13
  3.   Skarbnik   Jacek Antropik   95-74-88-163
  skarbnik@dobiegniew.pl
11
         
Referat Organizacyjny
  1.   Kierownik Referatu   Grażyna Gradowska   95-74-88-150
  g.gradowska@dobiegniew.pl
21
  2.   Inspektor ds. kadr   Anna Wieczór   95-74-88-152
  kadry@dobiegniew.pl
23
  3.           Podinspektor ds. organizacyjnych
  i obsługi interesantów
  Joanna Rybacka   95-74-88-151
  j.rybacka@dobiegniew.pl
22
  4.   Podinspektor ds. obsługi  
  sekretariatu  
  Katarzyna Górniacka   95-76-11-001
  95-76-11-041 fax
14
Referat Finansowo-Podatkowy
  1.   Inspektor ds. księgowości  
  budżetowej
  Agnieszka Misiec   95-74-88-154
  a.misiec@dobiegniew.pl
26
  2.   Inspektor ds. księgowości    
  budżetowej
  Dorota Kopytek   95-74-88-153
  d.kopytek@dobiegniew.pl
24
  3.   Inspektor ds. księgowości  
  budżetowej
  Katarzyna Kamińska   95-74-88-153
  k.kaminska@dobiegniew.pl
24
  4.   Inspektor ds. księgowości  
  podatkowej
  Elżbieta Stochaj   95-74-88-154
  e.stochaj@dobiegniew.pl
26
  5.   Inspektor ds. wymiaru  
  podatków
  Mirella Pierzakowska   95-74-88-155
  m.pierzakowska@dobiegniew.pl
27
  6.   Inspektor ds. wymiaru  
  podatków
  Jan Pajdowski   95-74-88-155
  podatki@dobiegniew.pl
27
  7.   Inspektor ds. kasy   Aneta Zajączkowska   95-74-88-164
  aneta@dobiegniew.pl
26
Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych
  1.   Kierownik Referatu   Jerzy Hatała   95-74-88-145
  j.hatala@dobiegniew.pl
18
  2.   Podinspektor ds. planowania  
  przestrzennego
  Małgorzata Andrzejczak   95-74-88-156
  m.andrzejczak@dobiegniew.pl
28
  3.   Inspektor ds. gospodarki  
  nieruchomościami
  Barbara Szewczyńska   95-74-88-156
  b.szewczynska@dobiegniew.pl
28
  4.   Inspektor ds. inwestycji gminnych
  i zamówień publicznych
  Jerzy Mudrow   95-74-88-146
  inwestycje@dobiegniew.pl
18
  5.   Podinspektor ds. drogownictwa
  i energetyki, spr. mieszkaniowe
  Magdalena Biegańska   95-74-88-146
  m.bieganska@dobiegniew.pl
18
  6.   Podinspektor ds. ochrony  
  środowiska
  Małgorzta Kuzioła   95-74-88-157
  m.kuziola@dobiegniew.pl
29
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  1.   Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski   95-76-11-541
  dobiegniew-cup@neostrada.pl
 
  2.   Podinspektor ds. kultury
  fizycznej, sportu, turystyki i
  rekreacji
  Sylwester Putek   95-76-11-541
  cup@dobiegniew.pl
 
  3.   Podinspektor ds. kultury   Bogdan Siwiec   95-76-11-541
  dobiegniew-cup@neostrada.pl
 
  4.   Specjalista ds. Muzeum
  i ochrony zabytków
  Irena Zmaczyńska   95-76-11-095
  muzeum@dobiegniew.pl
 
  5.   Starszy bibliotekarz   Grażyna Kos   95-76-11-338
  bp.dobiegniew@onet.eu
 
Referat Funduszy Europejskich, Promocji i Współpracy Zagranicznej
  1.    Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński   95-74-88-165
  a.kuczynski@dobiegniew.pl
17
  2.   Inspektor ds. funduszy  
  europejskich, promocji
  i współpracy zagranicznej
  Elżbieta Ratajczak   95-74-88-165
  e.ratajczak@dobiegniew.pl
17
Samodzielne stanowiska
  1.     Z-ca Kierownika
  Urzędu Stanu Cywilnego
  Izabela Pacana   95-74-88-162
  usc@dobiegniew.pl
6
  2.  Podinspektor ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych   Barbara Wlaźlik   95-74-88-159
  elud@dobiegniew.pl
3
  3.   Inspektor ds. społecznych;
  Archiwista zakładowy
  Galina Zygadło   95-74-88-160
  g.zygadlo@dobiegniew.pl
4
  4.   Podinspektor ds. obsługi
  Rady Miejskiej i samorządu  
  mieszkańców
  Kamila Putek   95-74-88-147
  rada@dobiegniew.pl
10
  5.   Inspektor ds. pionu ochrony,  
  spraw obronnych, OC
  i zarządzania kryzysowego
  Hubert Kowalski   95-74-88-158
  oc@dobiegniew.pl
2
  6. Inspektor ds. dobiegniewskiej  
  strefy gospodarczej
  i działalności gospodarczej
  Kazimierz Kisiel   95-74-88-149
  k.kisiel@dobiegniew.pl
30