Usuń azbest ze swojego otoczenia – nabór wniosków

Burmistrz Dobiegniewa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2021-2023”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest położonych na terenie naszej gminy proszone są o złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do dnia 31.05.2021 r.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 957488157.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Wniosek
2. Oświadczenie