Utylizacja azbestu

                 Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.

„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”

 

Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała w 2023 roku dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 40.478,90 zł w formie dotacji stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki z dotacji pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Całkowity koszt zadania wyniósł 69.769,34 zł. Wkład własny gminy 29.290,44 zł.

W ramach ww. zadania z 25 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew, usunięto 82,610 Mg azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.

image_pdfimage_print