UWAGA AZBEST

Informacja dotycząca rezultatów zadania pn. “Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko