W DNIU 03.08.2023 r. ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”MOJA WODA”

W DNIU 03.08.2023 r. ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”MOJA WODA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze opublikował ogłoszenie o naborze wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

W ramach programu można otrzymać dotację w wysokości do 6000 zł stanowiące do 80% kosztów przedsięwzięcia umożliwiającego zatrzymanie wód opadowych w tym roztopowych na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak by nie było konieczności jej odprowadzenia do kanalizacji
Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024., określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do ogłoszenia, które w pełnej treści dostępne jest na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem” https://www.wfosigw.zgora.pl/program-moja-woda