“Wielopokoleniowe czytanie” w Sołectwie Chomętowo

18 maja 2024 roku w Sołectwie Chomętowo odbyło się “Wielopokoleniowe czytanie” zorganizowane w ramach inicjatyw oddolnych, które realizujemy w programie BLISKO.

Pani Zosia z Klubu Seniora w Chomętowie przeczytała wszystkim uczestnikom opowiadania z książki “Inspirujące Bajki” autorstwa Agnieszki Antosiewicz.
Najbardziej zapadła w pamięć bajka pt. “Bójka”, która mówi o tym, że sukces osiąga się krok po kroku.

Wydarzenie obejmowało również animacje dla dzieci oraz kreatywne warsztaty edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność