Wizyta studyjna

W ramach realizacji programu BLISKO pracownicy i partnerzy Centrum Kultury w Dobiegniewie – Biblioteki Publicznej odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu.
Celem wizyty były: wymiana doświadczeń, rozmowy o realizowanych projektach oraz zwiedzanie kołobrzeskiej książnicy i jej filii.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.