MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KIEROWNICTWO URZĘDU

 

BURMISTRZ

Leszek Stefan Waloch


Rok urodzenia 1959; wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Poprzednio pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobiegniewie i PPGR Dobiegniew. W latach 1991-1998 piastował funkcję Burmistrza Dobiegniewa. W tym okresie przewodniczył grupie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. W 1997 r. za działalność samorządową nagrodzony drugą nagrodą Liderów Samorządności. Następnie kierował Oddziałem ZUS
w Sulęcinie. W latach 1998-2000 był doradcą Wojewody Lubuskiego. Od roku 2000 pełnił funkcję Dyrektora Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp. 
Jest współzałożycielem Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup.

Żona Alicja, syn Jakub.
Zainteresowania: sport, turystyka krajowa i zagraniczna,  historia
.

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sylwia Łaźniewska


Rok urodzenia 1973; absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o kierunku Fizyka, absolwentka Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, absolwentka Studiów Podyplomowych o specjalności Zarządzanie w Administracji z Elementami Prawa Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., obecnie studentka Studiów Podyplomowych o specjalności Rewitalizacja Miast Organizacja i Finansowanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2014 Radna Rady Miejskiej w Dobiegniewie, przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej. Członek Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  SGO5 w Starym Kurowie jako przedstawiciel Gminy Dobiegniew, a także Członek Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Błękitni Dobiegniew". Przez 18 lat przedsiębiorca Gminy Dobiegniew
.

Córka Pamela
Zainteresowania: książka, film, polityka.


 SEKRETARZ

Tadeusz Bednarczuk


Rok urodzenia 1954; absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz podyplomowych studiów Administracji Publicznej w WSB w Poznaniu i menedżerskiego studium The Notingam Trend Uniwersity i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Od 24 lat związany z pracą w samorządach Gminy Dobiegniew i Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na stanowiskach: Zastępcy Burmistrza, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, etatowego Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Gminy. Tworzył i należy do kilku organizacji pozarządowych; Fundacji Woldenberczyków, SWMP w Dobiegniewie, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Działaj z Nami” w Świebodzinie, w których to pełnił lub nadal pełni różne funkcje społeczne.

Żona Elżbieta, trzy dorosłe córki i czwórka wnuków.
Zainteresowania: sport, aktywna turystyka, polityka.