MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KIEROWNICTWO URZĘDU

 BURMISTRZ

Sylwia Leokadia Łaźniewska

Rok urodzenia 1973; absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o kierunku Fizyka, absolwentka Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, absolwentka Studiów Podyplomowych o specjalności Zarządzanie w Administracji z Elementami Prawa Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., absolwentka Studiów Podyplomowych o specjalności Rewitalizacja Miast Organizacja i Finansowanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2014 Radna Rady Miejskiej w Dobiegniewie, przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej. Wiceprzewodnicząca Zarządu Celowego Związku Gmin  SGO5 w Starym Kurowie, a także Członek Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Błękitni Dobiegniew", Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków, Członek Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez 18 lat przedsiębiorca Gminy Dobiegniew. W latach 2015-2018 Zastępca Burmistrza Dobiegniewa. Od 21 .11.2018 r. Burmistrz Dobiegniewa na kadencję 2018-2023.

Córka Pamela
Zainteresowania: książka, film, polityka.

 SEKRETARZ

Tadeusz BednarczukRok urodzenia 1954; absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz podyplomowych studiów Administracji Publicznej w WSB w Poznaniu i menedżerskiego studium The Notingam Trend Uniwersity i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Od 24 lat związany z pracą w samorządach Gminy Dobiegniew i Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na stanowiskach: Zastępcy Burmistrza, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, etatowego Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Gminy. Tworzył i należy do kilku organizacji pozarządowych; Fundacji Woldenberczyków, SWMP w Dobiegniewie, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Działaj z Nami” w Świebodzinie, w których to pełnił lub nadal pełni różne funkcje społeczne.

Żona Elżbieta, trzy dorosłe córki i czwórka wnuków.
Zainteresowania: sport, aktywna turystyka, polityka.