Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023, Otwarcie Muzeum Woldenberczyków

Dnia 1 września 2022 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 połączona z uroczystością otwarcia odrestaurowanego Muzeum Woldenberczyków.

Ten podniosły dzień rozpoczął się Mszą Świętą w kościele pw. Chrystusa Króla. Następnie na Placu pchor. T. Starca odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, na którą przybyli zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubuski Pani Olimpia Tomczyk-Iwko, Posłanka na Sejm RP Pani Elżbieta Płonka, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, szefowie wojewódzkich służb mundurowych, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Tadeusz Jędrzejczak.

Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie Pani Elżbieta Moś. Następnie głos zabrała Lubuski Kurator Oświaty, która swoje przemówienie poprzedziła symbolicznym dźwiękiem szkolnego dzwonka. Życzenia dla uczniów i nauczycieli na nowy rok szkoły złożyła również Pani Poseł i Pani Wicewojewoda. Następnie głos zabrała Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniewska, która wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobiegniewie Panem Markiem Kowalczykiem pożegnała ustępującą Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Panią Jolantę Pawlak i Wicedyrektorów oraz powitała nową Dyrektor Panią Elżbietę Moś i Wicedyrektorów Panią Elżbietę Szanderską i Panią Sylwię Szachowicz. Po przemówieniach uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie. Pani Wicewojewoda, Pani Lubuska Kurator Oświaty i Pani Burmistrz „na dobry początek” wręczyły upominki „pierwszakom” ze Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej

Po uroczystej inauguracji roku szkolnego wszystkich obecnych zaproszono na kolejne ważne wydarzenie, jakim było uroczyste otwarcie odrestaurowanego Muzeum Woldeberczyków, a zarazem zakończenie polsko-niemieckiego projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”, finansowanego z programu INTERREG V A.

Uroczystości prowadziła Sekretarz Gminy Pani Grażyna Gradowska, a rozpoczęły się od występu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”, który wykonał piosenkę pt. „Ania”,  napisaną w byłym obozie jenieckim dla polskich oficerów II Wojny Światowej – Oflagu IIC Woldenberg, na którego miejscu mieści się obecnie Muzeum Woldenberczyków.  Następnie miały miejsce wystąpienia Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwii Łąźniewskiej, Wicewojewody Lubuskiego Pani Olimpii Tomczyk-Iwko, członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Tadeusza Jędrzejczaka oraz zaproszonych gości.
W ramach obchodów 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbył się Apel Pamięci, po którym pododdział pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddał salwę honorową.
W hołdzie Woldenberczykom i obrońcom Ojczyzny poległym we wrześniu 1939 roku zostały także złożone kwiaty przy tablicy pamiątkowej oraz na cmentarzu jenieckim.
Odbył się również pokaz historyczny rekonstrukcji bitwy z czasów II Wojny Światowej oraz parady ułańskiej w wykonaniu Lubuskiego Oddziału Kawalerii w barwach Pułku Ułanów Jazłowieckich w Gorzowie Wlkp. Po części artystycznej przyszedł czas na oficjalne otwarcie Muzeum i symboliczne przecięcie wstęgi, po którym można było zwiedzić muzeum i podziwiać nową ekspozycję stałą muzeum. Całe wydarzenie zakończył występ artystyczny Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.

Muzeum Woldenberczyków czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 oraz w soboty i niedziele 10:00-14:00.

image_pdfimage_print