MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WIZYTA STUDYJNA

W dniach 14-15 września 2017 r. gościliśmy w Dobiegniewie przedstawicieli 4 miast biorących udział w programie Modelowa Rewitalizacja Miast: Chorzowa, Rybnika, Warszawy i Włocławka. Wizyta studyjna była okazją zaprezentowania dobiegniewskich działań i planów w procesie rewitalizacji. Pierwszego dnia wizyty z gośćmi spotkał się Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch, a następnie Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska i Kierownik Referatu Organizacyjnego Grażyna Gradowska oprowadziły przybyłych po obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Drugi dzień wizyty studyjnej poświęcony był wymianie doświadczeń. W czasie spotkania z Zespołem Rewitalizacji przedstawiciele miast podzielili się swoimi doświadczeniami, zapoznając zebranych z działaniami i rozwiązaniami wdrażanymi w swoich miastach.
Na koniec pobytu w Dobiegniewie goście zaproszeni zostali do zwiedzania Muzeum Woldenberczyków.
Wizyta studyjna to owocne spotkanie, wymiana poglądów, analiza problemów i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie rewitalizacji w oparciu o osiągnięcia i doświadczenia innych miast.
 
G. Gradowska