MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

W dniach 17 i 23.10.2017 r. w budynkach szkolnych przy ul. Gdańskiej 8 i Poznańskiej 5 odbyły się spotkania z prowadzącymi zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Spotkania zainicjowane były przez kierownika i koordynatora projektu. Omawiano dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość. Nauczyciele podzielili się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i uwagami. Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w zajęciach propagujących proces rewitalizacji Dobiegniewa.
G.Gradowska