MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SZKOLENIE ZESPOŁU REWITALIZACJI

Dnia 1 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie Zespołu Rewitalizacji.
Szkolenie prowadzili eksperci procesu rewitalizacji Pani Hanna Gil-Piątek i Pan Wojciech Kłosowski, którzy zapoznali zebranych z misją i procesem rewitalizacji, założeniami ustawy, procesem tworzenia, uchwalania i zatwierdzania programu rewitalizacji. Jako praktycy, którzy od lat uczestniczą w prowadzeniu rewitalizacji omówili przykłady z życia i własne doświadczenia tak pozytywne, jak i negatywne w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej. Zachęcali zebranych do aktywnego udziału w rewitalizacji Dobiegniewa oraz promowania realizowanego przez gminę projektu wśród mieszkańców.
 
G.Gradowska