MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

EWITALIZACYJNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dnia 30 października 2017 roku odbyły się rewitalizacyjne warsztaty szkoleniowe. Spotkanie poświęcone było procesowi rewitalizacji Gminy Dobiegniew. Kierownik i koordynator projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” zapoznały zebranych z realizowanymi działaniami i planami. Koordynator projektu Grażyna Gradowska przedstawiła prezentację multimedialną na temat założeń projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku, omawiając diagnozę gminy, wizję, misję i cele rewitalizacji oraz projekty przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych. Kierownik projektu Sylwia Łaźniewska poinformowała o zadaniach społecznych i infrastrukturalnych wykonanych w ramach projektu realizowanego w konkursie dotacji Ministerstwa Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W spotkaniu udział wzięli radni Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy, członkowie Zespołu Rewitalizacji, mieszkańcy.
Koordynator
Grażyna Gradowska