1

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

dzień nauczyciela - kartka z życzeniami