W Dobiegniewie od maja 2022 r. funkcjonuje kolejny żłobek!