Przerwy w dostawie wody dla odbiorców ulic: Teatralnej, Parkowej, Szpitalnej, Dembowskiego, Kościuszki, części ul. Sienkiewicza, części ul. Szkolnej oraz od ul. Gdańskiej do Rolewic włącznie

Polecamy również: Przerwy w dostawie wody na ulicach: Teatralnej, Parkowej, Szpitalnej, Dembowskiego, Kościuszki, części ul. Sienkiewicz, części ul. Szkolnej oraz od ul. Gdańskiej do Rolewic włącznie Przerwy w dostawie wody Przebudowy ulic Jednosci i …

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Polecamy również: Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27.04.2022 r. Ogłoszenie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXV/210/21 z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 …

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na rok 2022

Polecamy również: Dobiegniewska Majówka 2022 Budżet obywatelski 2022 Budżet Obywatelski w Dobiegniewie 2022 BUDŻET OBYWATELSKI – zobacz na co można głosować Wyniki głosowania budżetu obywatelskiego. Konsultacje społeczne

Polska MULTIMEDIALNA

https://lubuskie.polskamultimedialna.pl/media/book/lubuskie_4/ Polecamy również: 𝗞𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗞𝗔𝗧 𝗟𝗨𝗕𝗨𝗦𝗞𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗨𝗥𝗭𝗘̨𝗗𝗨 𝗪𝗢𝗝𝗘𝗪𝗢́𝗗𝗭𝗞𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗡𝗢𝗪𝗘 𝗢𝗕𝗢𝗦𝗧𝗥𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔 Zmiana TV cyfrowa naziemna Informacja Celowego Związku Gmin SGO5 Akcja sterylizacji 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 startuje głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego “Modernizacja …