𝗡𝗢𝗪𝗘 𝗢𝗕𝗢𝗦𝗧𝗥𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔

 OD 15 GRUDNIA 𝗡𝗢𝗪𝗘 𝗢𝗕𝗢𝗦𝗧𝗥𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔 NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 𝗝𝗮𝗸𝗶𝗲 𝗰𝘇𝗲𝗸𝗮𝗷𝗮̨ 𝗻𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗼𝘀𝘁𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮  od 15 grudnia w transporcie zbiorowym wprowadzony zostanie limit do 75 proc; od 15 grudnia obniżony zostanie limity do 30 proc. …

Azbest

Informacja dotycząca rezultatów zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko                    Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina …