Urząd Miejski w Dobiegniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. turystyki, rekreacji i promocji

Polecamy również: Urząd Miejski w Dobiegniewie ogłasza nabór na wolne stanowiska: wychowawca w placówkach wsparcia dziennego – „Świetlica Profilaktyczna”. Konkurs Artystyczny „Oflag II C Woldenberg” Informacje dla uchodźców z Ukrainy Nowa infrastruktura rekreacyjna

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Szanowni Państwo, dnia 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy: pełnili funkcję sołtysa …

Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Gminny Zespół Szkół …