Informacja o terminie, miejscu, dacie i godzinie głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2023 rok – Wyniki głosowania na projekty zgłoszone

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie, które przeszły pozytywną ocenę formalną odbędzie się w Urzędzie Miejskim ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (parter Urzędu Miejskiego) w dniach pracy Urzędu Miejskiego w …