Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności w ramach realizacji programu BLISKO

W ramach diagnozy potrzeb lokalnej społeczności w ramach realizacji programu BLISKO przeprowadzone zostały zajęcia animacyjno-biblioteczne w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie. W ten sposób został poznany poziom wiedzy najmłodszych mieszkańców gminy Dobiegniew na temat …