Budżet obywatelski 2022

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach BOwD mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. BOwD daje mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.
Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dobiegniew i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski w Dobiegniewie jest właśnie dla Ciebie!

Jak to wygląda w skrócie?
• Mieszkańcy Gminy Dobiegniew zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez komisję pod kątem możliwości realizacji,
• propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie,
• w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji w danym roku budżetowym.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

od 07 marca do 25 marca 2022

Kwota przeznaczona na projekty Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

100.000,00 zł

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX- nowy
załącznik nr 2 – dobry
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2022r.

Protokół Nr 01.2022 z dnia 04 kwietnia 2022r z posiedzenia Komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2022r

Protokół Nr 02.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r z posiedzenia Komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2022r

image_pdfimage_print