1

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności…..

126