Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 OGŁOSZENIE  Burmistrza  Dobiegniewa  w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia …