PPIS Drezdenko – dokumenty dotyczące warunkowej przydatności wody surowej pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz na czas modernizacji SUW.

Polecamy również: Dokumenty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin Komunikatu PPIS w Drezdenku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Oceny …

Modernizacja siłowni w hali sportowej znajdującej się przy ul. Leśnej w Dobiegniewie.

Modernizacja siłowni w hali sportowej znajdującej się przy ul. Leśnej w Dobiegniewie. W ramach działań własnych gminy został wykonany remont pomieszczenia. W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 został zamontowany nowy sprzęt do …