Informacja dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin

Informacja dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin Polecamy również: Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EW. Radęcin, o nr ew. 199/2 Komunikat Centralnego …

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EW. Radęcin, o nr ew. 199/2

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy, o numerze ewidencyjnym nr 199/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Radęcin. POBIERZ DOKUMENT Polecamy również: Wykaz Nieruchomości przeznaczonej do …