Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu…

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Dzierżawca koła łowieckiego Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu …