Struktura urzędu

Wykaz komórek organizacyjnych urzędu

Nazwa stanowiska/referatu

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łaźniewska

95 76 11 001

Sekretarz Gminy

 Grażyna Gradowska

95 76 11 001

Referat Finansowo-Podatkowy

Skarbnik

Dorota Kopytek

95 76 11 001

Referat Organizacyjny

Zastępca Kierownika Referatu

Anna Wieczór

95 74 88 152 wew.112

Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych

Kierownik Referatu

Daniel Domagała

95 74 88 146 wew.106

Referat Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji

Kierownik Referatu

Marcin Pawłowski

95 76 11 541

Referat Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej

Kierownik Referatu

Andrzej Kuczyński

95 74 88 165 wew.125

image_pdfimage_print