Jednostki Budżetowe

Nazwa jednostki

Adres

Data utworzenia

Akt o utworzeniu

Forma gospodarki finansowej

Organizacja rachunkowości

 
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie

ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

22.06.1993

 
Uchwała RM nr XXX/217/93

 
jednostka budżetowa

 
samodzielna

Centrum Usług Współnych w Dobiegniewie (CUW)

ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew

01.04.2019

Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04 marca 2019 roku

 
jednostka budżetowa

 
samodzielna

 
Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie

ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew

22.12.1992

 
Uchwała RM nr XXVII/179/92

 
jednostka budżetowa

prowadzona przez CUW

Przedszkole Baśniowa Kraina
w Dobiegniewie

ul. Mickiewicza 9
66-520 Dobiegniew

 
01.09.1984

 
Orzeczenie Organizacji Przedszkola wydane 30.08.1984 r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp.

jednostka budżetowa

prowadzona przez CUW

 
Centrum Integracji Społecznej
w Dobiegniewie

ul. Dembowskiego 1
66-520 Dobiegniew

01.03.2011

 
Uchwała Nr VII/34/11   Rady Miejskiej w Dobiegniewie  z  dnia 24 lutego 2011 roku

samorządowy zakład budżetowy

samodzielna