Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych…

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze informuje, że Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie umożliwia udział
w programie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie mieszkania

  • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu?
  • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego?
  • Masz mniej niż 65 lat?

Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu
Dostępne mieszkanie.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie budynku.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
  • złoży oświadczenie, wraz z fotografiami, o barierach architektonicznych w mieszkaniu uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz;
  • złoży oświadczenie o posiadaniu dokumentu prawnego do mieszkania na mocy prawa własności;
  • w momencie składania wniosku ma mniej niż 65 lat.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje na stronie internetowej kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w miejscu docelowego mieszkania: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.

Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.

Więcej informacji na temat programu

Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób
z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

 

image_pdfimage_print