Głośna próba syreny alarmowej !!!

Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 23 września 2021 r. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.

Celem takich działań jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń alarmowych.