Gminne Święto Plonów w Dobiegniewie

10 września 2023 r. odbyło się Gminne Święto Plonów w Dobiegniewie – to wyjątkowa uroczystość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, w szczególności dla rolników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sołectwom za piękne występy, stoiska oraz wieńce.

Dziękujemy również gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w szczególności Wojewodzie Lubuskiemu Panu Władysławowi Dajczakowi, Radnej Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Zofii Dajczak, Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Panu Bogusławowi Kierusowi, Posłance na Sejm RP Pani Krystynie Sibińskiej, Prezesowi LGD Blisko Natury Panu Markowi Halaszowi oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bierzwnik Panu Władysławowi Bartnowskiemu.

Dożynki to symbol wieloletniej tradycji oraz ciężkiej pracy rolników.

Regulamin-Dozynek-Gminy-Dobiegniew-2023