Informacja Burmistrza Dobiegniewa

Nawiązując do artykułu, jaki ukazał się na łamach gazety bezpłatnej naszemiastopl pt.: „Biogazowania, czyli szansa na zieloną energię w Dobiegniewie”, ponownie informuję, że Rada Miejska w Dobiegniewie zdecydowała o zagospodarowaniu nieruchomości przy ul. Nowomłyńskiej w Dobiegniewie.

Na sesji w dniu 14 września 2020r. Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Dobiegniewie, o nr: 431/5 i 431/2 na okres dłuższy niż 3 lata.

Planowany sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości to fotowoltaika.

Taki sposób zagospodarowania jest zgodny z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dobiegniew.

Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print