Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo oraz z indywidualnego ujęcia wody Mierzęcin Pałac

Decyzja Chomętowo

Decyzja Mierzęcin
Komunikat Chomętowo

Komunikat Mierzęcin

Pismo Chomętowo

Pismo Mierzęcin