Informacja o gazyfikacji

Oddział Zakład Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim uruchomił 27 września 2019 roku w Dobiegniewie pierwszą w woj. lubuskim stację pregazyfikacji skroplonego gazu (LNG). W pierwszej kolejności zasiliła ona obiekty użyteczności publicznej, w tym szkołę. W przyszłości umożliwi zasilenie w gaz miejskich kotłowni, firm oraz mieszkańców. Stacja powstała w ramach programu przyspieszenia gazyfikacji Polski na lata 2018-2023. Pierwszy tego typu obiekt w województwie lubuskim powstał właśnie w Dobiegniewie.

W 2017 roku Gmina Dobiegniew podpisała z Polską Spółka Gazownictwa list intencyjny, który wzmocniła podpisaniem 10 października 2018 roku porozumieniem o współpracy.
Przepustowość uruchamianej stacji LNG to min. 630m³/h wraz z układem pomiarowym.
Ta ilość gazu wystarczy na zaspokojenie w I etapie potrzeb całej miejscowości Dobiegniew. Jest to jednak tylko czasowe rozwiązanie – jako pregazyfikacja, która w kolejnych latach umożliwi pełną gazyfikację liniową całej gminy i realizację budowy planowanego wcześniej gazociągu od Strzelec Krajeńskich do Gminy Dobiegniew.
Jesteśmy przekonani, że przemyślana przez strony porozumienia lokalizacja działki pod stację w bezpośrednim sąsiedztwie Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej, będzie magnesem dla biznesu i kartą przetargową dla Samorządu w pozyskiwaniu dużych i poważnych inwestorów dających nowe miejsca pracy w regionie i zasilających swoje urządzenia grzewcze i produkcyjne gazem.

Zachęcamy mieszkańców ulic już objętych gazyfikacją do składania wniosków o przyłączenie. Warunkiem wybudowania przez  Polską Spółką Gazownictwa przyłącza  do budynków mieszkalnych jest podpisanie umowy przyłączeniowej. Umożliwi to zainteresowanym wykorzystywać gaz do celów grzewczych i bytowych. Dla ułatwienia wnioski można składać przez stronę https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage lub tradycyjne Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski.