Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Radęcinie 994/1

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Dobiegniewa odwołuje wyznaczony na dzień 1 lipca 2023 roku na godz. 1300 I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 994/1 i powierzchni 838 m2 stanowiąca własność komunalną Gminy Dobiegniew z powodu, iż w trakcie trwającego postępowania pojawiły się nowe istotne dla sprawy okoliczności.
Powodem odwołania przetargu jest błędny zapis terminu przetargu.
Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz pod adresem www.bip.dobiegniew.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.

BURMISTRZ
Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print