Informacja od PSSE w Drezdenku dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów

jakosc-wody