Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów

Scan20230728125513