Kolejne lubuskie partnerstwo gmin i powiatu gotowe do realizacji wspólnych unijnych projektów

Spotkanie odbyło się w środę, 10 stycznia 2024 r. w Dobiegniewie. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński przypomniał, że rozmowy o partnerstwach samorządowych i ich strategiach terytorialnych mają charakter roboczy. Służą zdobyciu informacji o tym, jak bardzo zaawansowane są prace nad tworzeniem strategii. Mają też zdopingować samorządy do przyspieszenia tych działań, aby mogły rozpocząć się nabory wniosków i aby pieniądze przeznaczone dla partnerstwa mogły być szybciej wydatkowane. – To jest taki tour po całym regionie. Chcemy odwiedzić wszystkie porozumienia samorządowe, jesteśmy mniej więcej w połowie wszystkich spotkań. Staramy się zobaczyć, jak są państwo przygotowani, żeby jak najprędzej zadziałał wymiar terytorialny i niezwłocznie przystąpić do realizacji projektów – mówił marszałek Marcin Jabłoński.

– Wszystkie procedury, które był zobowiązany przeprowadzić Urząd Marszałkowski, mamy za sobą. Teraz najwięcej zależy od samych beneficjentów. Środki finansowe, które są przypisane do państwa porozumienia, to oczywiście pochodna liczby ludności – wyjaśnił marszałek.

Partnerstwo gmin „Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem” obejmuje Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Zwierzyn i powiat strzelecko-drezdenecki. Liderem porozumienia jest gmina Dobiegniew. Środki przeznaczone dla partnerstwa to ponad 5,8 mln euro na cele związane m.in. z bioróżnorodnością, edukacją, mobilnością miejską i rozwojem obszarów wiejskich.

Strategia terytorialna partnerstwa powstała w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

– To dobra koncepcja, że partnerem w państwa porozumieniu jest powiat. W tych porozumieniach, w których powiaty są partnerami wspierającymi, zwracałem uwagę na to, że projekty mają czasami taki charakter, że instytucje powiatowe mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie społeczne – stwierdził Marcin Jabłoński.

Najpierw strategia, potem nabory wniosków

Gotowa strategia terytorialna partnerstwa jest punktem wyjścia do ogłoszenia naborów i wezwania porozumień samorządowych do złożenia projektów. Ostateczny termin na zatwierdzenie strategii to koniec 2024 r. – Niektóre samorządy już strategie złożyły i mają je zweryfikowane. Mogą ją państwo złożyć nawet już dzisiaj, nabór jest ciągły. Dokument zawiera listę projektów strategicznych, a załącznikiem są fiszki, karty projektów. Te fiszki są nam potrzebne po to, abyśmy zrobili wstępną ocenę, czy dany projekt się kwalifikuje – wyjaśniła Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego.

Partnerstwo już czeka na środki z Unii Europejskiej

– Cieszymy się wszyscy jako członkowie tego partnerstwa, że możemy się spotkać. Dziękuję za uwzględnienie instrumentu terytorialnego na terenie naszych gmin. Uważam, że to świetny pomysł – mówiła Sylwia Łaźniewska, burmistrz Dobiegniewa. – Zgadzam się z panem marszałkiem, że czekamy w blokach startowych na środki z Unii Europejskiej, jesteśmy przygotowani z projektami – dodała burmistrz.

– Krótko o partnerstwie: całą strategię mamy już zakończoną. Mamy dopracowane karty projektów. Jeszcze w ubiegłym roku mieliśmy kilka spotkań roboczych, na których sami podzieliliśmy i kwoty, i zadania, jakie chcemy realizować w poszczególnych gminach i w powiecie. Przed nami jeszcze konsultacje społeczne w każdej gminie i decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opracowaliśmy 14 projektów. Stawiamy m.in. na infrastrukturę rowerową, mamy ten projekt wpisany w strategię. Jesteśmy nastawieni na inwestycje blisko mieszkańców. Traktujemy równoważnie obszary miejskie i wiejskie. Wszyscy mieszkańcy zasługują na środki z Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że przeznaczoną dla nas alokację spożytkujemy co do każdego euro – uważa burmistrz Dobiegniewa.

– Współpraca nad strategią przebiegała w sposób wzorcowy – dodał Bogusław Kierus, starosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Po przedstawieniu strategii partnerstwa i zawartych w niej projektów odbyła się dyskusja z udziałem władz samorządów zrzeszonych w porozumieniu.

W spotkaniu z samorządowcami wzięli także udział dyrektorzy i pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzialnych za wdrażanie unijnych funduszy: Małgorzata Mizera-Wołowicz – zastępczyni dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej, Paweł Makuch – pracownik Departamentu Gospodarki i Rozwoju, Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Joanna Ejsmont – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z zastępcą Adamem MisiaszkiemAndrzej Gembara – zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Bartłomiej Kobiernik, kierownik Wydziału Wielofunduszowości w Departamencie PROW.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeUnijne #UEdlaPL #EUREGIOPoland #FunduszeEuropejskiedlaLubuskiego #20latPolskiwUE

 

image_pdfimage_print