Komunikat Burmistrza Dobiegniewa 2 z dnia 8 października 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew – z uwagi na narastające zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie, Urząd Miejski w Dobiegniewie od dnia 12.10.2020r prowadzi ograniczoną obsługę interesantów.

Dokumenty, pisma i podania składane są do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w następujących, wybranych przez Państwa formach:

  • papierowej za pomocą operatora pocztowego lub skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl

Istnieje też możliwość kontaktu telefonicznego. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIEJSKI lub INFORMATOR MIEJSKI.

Urząd Miejski w Dobiegniewie i administracja samorządowa nie przerwały i nie ograniczyły prowadzenia zadań. Wszystkie wnoszone sprawy, w tym z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, świadczenia usług komunalnych, wsparcia przedsiębiorców w związku z pandemią, związane z inwestycjami, realizowane są na bieżąco z dochowaniem obowiązujących terminów.

Załatwianie spraw odbywa się na parterze Urzędu Miejskiego (wejście od strony ul. Obrońców Pokoju).

Numer telefonu i adres e-mail:
Urząd Miejski
95 7611001, urzad@dobiegniew.pl

Burmistrz Dobiegniewa
/Sylwia Łaźniewska/

image_pdfimage_print