Komunikat PPIS w Drezdenku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Mierzęcin

komunikat Mierzęcin