Konkurs Artystyczny “Oflag II C Woldenberg”

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie rozstrzygnięto Konkurs Artystyczny “Oflag II C Woldenberg”, organizowany w ramach projektu pn. “Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” realizowanego w ramach programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki.
Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i podeszli do tematu bardzo różnorodnie. Większość prac cechował duży wkład pracy własnej. Komisja oceniająca w składzie: Pan Marcin Pawłowski – Kierownik Referatu STRiP, Koordynator Projektu, Pani Sabina Jóźwiak – Dyrektor Centrum Kultury w Dobiegniewie oraz Pani Irena Zmaczyńska – Starszy Specjalista ds. muzealnych. Po długich obradach komisja przyznała nagrody następującym uczestnikom:
Laureatami w kategorii klas 4-6 zostali:

  1. miejsce – Szymon Kozerski,
  2. miejsce – Kornelia Burkowska,
  3. miejsce – Szymon Mączka.

Wyróżnienie w tej klasie otrzymała:

  • Klara Maćków.

Laureatami w kategorii klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych zostali:

  • Wanessa Madej,
  • Zuzanna Wypchło,
  • Aleksandra Kwiatek

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała:

  • Weronika Sikorska

Wszystkim uczestnikom Konkursu Artystycznego składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wykonanie prac i życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Laureatom. Na oficjalnej wręczenie nagród oraz podziękowań za udział w konkursie zapraszamy 01.09.2022 r. w trakcie uroczystego otwarcia Muzeum Woldenberczyków.

image_pdfimage_print