Konkurs Artystyczny „Oflag II C Woldenberg”

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym „Oflag II C Woldenberg” dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Organizatorem Konkursu Artystycznego „Oflag II C Woldenberg” jest Gmina Dobiegniew, Centrum Kultury w Dobiegniewie, Muzeum Woldenberczyków.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” realizowanego w ramach programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z problematyką, dotyczącą Oflagu II C Woldenberg. Pracą konkursową może być, praca plastyczna lub techniczna wykonana dowolną techniką, fotografia, praca przestrzenna (makieta), grafika komputerowa.

Klasy 4-6 (rysunek, fotografia, praca przestrzenna(makieta))
Klasy 7-8 i szkoła ponadpodstawowa (rysunek, fotografia, praca przestrzenna, grafika komputerowa)

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia na adres: Muzeum Woldenberczyków, ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew.
Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu 15 czerwca 2022 r. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu Artystycznego
Karta zgłoszenia uczestnika
Klauzula RODO

image_pdfimage_print