Konsultacje Społeczne Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

W ramach planu włączenia lokalnej społeczności w proces przygotowania przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy na konsultacje społeczne na terenie gmin obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybaków. Spotkania  będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Zapraszamy przedstawicieli środowisk związanych z szerokim spektrum działalności tak, aby proces przygotowania LSR ukierunkowany był na zagadnienia dotyczące innowacyjności, rozwoju obszaru akwakultury, ochrony środowiska i klimatu, promocji dziedzictwa kulturowego rybackiego. Liczmy na Państwa zaangażowanie w przygotowaniu założeń do przyszłej Lokalnej Strategii obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

Nazwa Gminy Miejscowość /

Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkań
Gmina

Drezdenko

Drezdenko

Urząd Miejski
w Drezdenku
– sala sesyjna

16.06.2023 r.

godz. 9:00-11:00

1. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD.
2. Określenie przyszłych celów LSR
3. Badanie ankietowe.
4. Podsumowanie spotkania
-dyskusja
5. Konsultacje indywidualne.
Gmina Dobiegniew Dobiegniew
Urząd Miejski
w Dobiegniewie
– sala sesyjna
19.06.2023r.

godz. 9:00-11:00

Gmina Kłodawa Kłodawa

Urząd Gminy

w Kłodawie
– Sala Ślubów

12.06.2023 r.

godz. 9.00-11.00

Gmina Skwierzyna Skwierzyna

Urząd Miejski w Skwierzynie

– sala narad

12.06.2023 r.

godz. 9.00-12.30

Gmina Stare Kurowo Stare Kurowo

Urząd Gminy

w Starym Kurowie

-Sala Centrum Aktywności Lokalnej

20.06.2023r.                                   godz. 16.00-18:00
Gmina Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie             Urząd Miejski                              w Strzelcach Krajeńskich            – sala konferencyjna 15.06.2023 r.

godz. 12:30-14.30

Gmina Zwierzyn Zwierzyn

Urząd Gminy

w Zwierzynie

– sala 15

19.06.2023r.                                   godz. 12:30-14.30
image_pdfimage_print